Internationella nyheter och artiklar

Den bärbara smärtlindringsenheten Quell ska testas på fibromyalgipatienter i USA
Den portabla smärtlindringsenheten Quell finns än så länge bara tillgänglig i USA, men kanske kan en kommande pilotstudie på fibromyalgipatienter kunna komma att ändra på det.
2017-04-21
» Läs mer
Remeron kan ge smärtlindring vid fibromyalgi
Mirtazapin (Remeron) skulle kunna vara en effektiv smärtlindringsbehandling vid fibromyalgi. Detta enligt resultatet av en klinisk fas 2-studie utförd i Japan.
2017-04-21
» Läs mer
Magnetisk resonanstomografi (MRI) kan underlätta diagnostisering av fibromyalgi
En dag kanske läkarna kan diagnostisera fibromyalgi med hjälp av en enkel MRI-skanning. En studie, publicerad i tidskriften Pain, har för första gången identifierat en annorlunda hjärnrespons på smärta och icke smärtsamt stimuli hos personer som lider av fibromyalgi.
2017-03-31
» Läs mer
Ny studie: Belägg för både systemisk inflammation och neuroinflammation vid fibromyalgi
Ny studie visar på inflammation i centrala nervsystemet och även i resten av kroppen, hos patienter med fibromyalgi. Studien fann ett brett spektra av förhöjda inflammatoriska faktorer i blodet och ryggmärgsvätskan hos FM-patienter.
2017-03-24
» Läs mer
Att hantera utmattning vid fibromyalgi: icke-farmakologiska alternativ
Rekommendationer för hantering av trötthet/utmattning vid fibromyalgi.
2017-03-03
» Läs mer
Patienter med FM kan passa in i en av två tydliga undergrupper
Symptomen som fibromyalgidrabbade upplever kan delas upp i två tydliga undergrupper och ytterligare studier skulle kunna leda till individualiserade behandlingar. Detta enligt en ny granskning.
2017-02-24
» Läs mer
Fibromyalgipatienter har avtrubbade beröringsförnimmelser
Studie visar att personer med fibromyalgi upplever beröring annorlunda jämfört med friska personer, vilket antyder att det vid fibromyalgi föreligger en avvikande bearbetning av signaler i hudens nervfibrer typ C.
2017-02-24
» Läs mer
Fibromyalgins påverkan på sexlusten kan bero på störd sömn
Studie tyder på att dålig nattsömn bidrar till sexuella problem bland patienter med fibromyalgi.
2017-02-16
» Läs mer
Fibromyalgipatienter behandlas med intravenöst ketamin
Ashraf Hanna, läkare och chef för avdelningen för smärthantering vid Florida Spine Institute i USA, beskriver hur han använder intravenöst ketamin för att framgångsrikt behandla fibromyalgi.
2017-02-16
» Läs mer
Träning förbättrar smärtmoduleringen i centrala nervsystemet
Amerikansk studie från 2016.
2017-02-16
» Läs mer
Ny smärtförklaringsmodell vid FM
Ny modell för att förklara smärta för FM-patienter har positiva effekter på livsstilsförändringar och kommunikationsproblem.
2017-02-10
» Läs mer
Håll dig lugn – och fortsätt med det – för din långsiktiga hälsas skull
Att reagera positivt i stressande situationer kan på lång sikt spela en avgörande roll för hälsan. Detta enligt forskning från 2015.
2017-01-23
» Läs mer
Hyperaktiv bisköldkörtel kan vara problem för kvinnor med fibromyalgi
Kvinnor med fibromyalgi uppvisar en hög förekomst av hyperparatyreos, en sjukdom orsakad av en överaktiv bisköldkörtel, detta enligt studien “High frequency of asymptomatic hyperparathyroidism in patients with fibromyalgia: random association or misdiagnosis?” publicerad 2016 i tidskriften Revista Brasileira de Reumatologia.
2017-01-20
» Läs mer