Bli medlem

Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet, det tycker vi behöver förändras.

Därför är vi ett förbund som enbart jobbar med diagnosen fibromyalgi. Ju fler medlemmar vi har desto starkare blir vi i kampen att synliggöra vår diagnos. 
Arbetet sker både på lokal, nationell och internationell nivå och innefattar bland annat deltagande på läkarkongresser, mässor och Almedalen för att samla och sprida aktuell kunskap.
 
Som medlem hos oss får du, vår populära medlemstidning FibromyalgiNytt, tillgång till Fibromyalgiportalen, tillgång till medlemsidor på hemsidan, där du hittar medlemsförmåner. 
Du stöder även förbundet i vårt arbete med att driva sakfrågor gentemot politiker och professionen inom sjukvården. 
Ni är viktiga utan er kan vi inte göra detta arbete. 
Bli medlem nu!