Borlänge-Falu Fibromyalgiförening

Välkommen till Borlänge-Falu Fibromyalgiförening!

Vår förening bildades 1991 och dess huvudsakliga verksamhet är som kamratförening att stimulera medlemmarna, deras närstående och andra, till gemensamma insatser och kamratlig samvaro. Som intresseförening att verka för samhällsförändringar till gagn för medlemmarna och som resursförening komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemmarna.
 
Målsättningen är att insamla och sprida information och kunskap om sjukdomen fibromyalgi och att öka förståelsen för denna sjukdom och de problem den medför. Föreningen ska vara ett mötesforum för fibromyalgidrabbade i Borlänge med omnejd.
Till medlemmar antas enskilda personer som vill stödja och delta i föreningens verksamhet.

En viktig del i föreningens verksamhet har varit att ordna möten där medlemmarna har kunnat få information från forskare, läkare och Försäkringskassa. Information har också getts till läkare och annan sjukvårdspersonal, som fortfarande vet för lite om fibromyalgi.

För att lättare orka med vardagen är det viktigt att röra på sig och träffa andra med samma sjukdom. Föreningens medlemmar har under många år haft möjlighet att delta i lättgymnastik och vattengymnastik.
Har du frågor, kontakta oss på borlange@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Borlänge-Falu Fibromyalgiförening
c/o HSO
Klöverstigen 10 C
784 51  Borlänge
Kontaktperson:
Majsan Källström
Telefon: 0703-74 42 64
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Familjemedlem: 100 kr
familjemedlem
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

INBJUDAN TILL HSO UNG DALARNA

HSO Ung Dalarna vänder sig till ungdomar mellan 15-25 år. Där kan man delta i olika aktiviteter bl.a. bowling, scrapbooking, sitski, skoterfärd, matlagningskurs, läger, föreläsningar, utomhusaktiviteter, segway, trav, åka häst och vagn etc.

 

Bli medlem i Borlänge-Falu Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: