Fibromyalgiföreningen Borås

Välkommen till Fibromyalgiföreningen Borås!

Har du frågor, kontakta oss på boras@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen Borås
Träffpunkt Simonsland
Viskastrandsgatan 5
506 30 Borås
Besöksadress
Viskastrandsgatan 5
506 30 Borås
Kontaktperson: Gunilla Lecoq
Telefon: 0705-28 34 44
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 175 kr
Familjemedlem: 100 kr
skriven på samma adress som medlem med diagnos
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer
 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen Borås

Land
Medlemstyp: