Falkenbergs Fibromyalgiförening

Välkommen till Falkenberg Fibromyalgiförening!

Falkenbergs Fibromyalgiförening är till för oss fibromyalgisjuka, anhöriga och vänner. Vi har alla samma problem. Detta gör att vi förstår varandra och ser att vi inte är ensamma om våra bekymmer.

 

Vi har en varm gemenskap och mycket roligt på våra träffar. Vi har månadsträffar med olika teman, studiecirklar, resor och utflykter.

Har du frågor, kontakta oss på falkenberg@fibromyalgi.se
Kontaktuppgifter
Falkenbergs Fibromyalgiförening
c/o Elisabeth Gustavsson
Parkrosvägen 24
311 98 Glommen
Kontaktperson: Gun Engström
Telefon: 0703-08 62 05
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 175 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Bli medlem i Falkenbergs Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: