Falkenbergs Fibromyalgiförening

Välkommen till Falkenberg Fibromyalgiförening!

Falkenbergs Fibromyalgiförening är till för oss fibromyalgisjuka, anhöriga och vänner. Vi har alla samma problem. Detta gör att vi förstår varandra och ser att vi inte är ensamma om våra bekymmer.

 

Vi har en varm gemenskap och mycket roligt på våra träffar. Vi har månadsträffar med olika teman, studiecirklar, resor och utflykter.

Har du frågor, kontakta oss på falkenberg@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Falkenbergs Fibromyalgiförening
Anna Evertsson
Sotarred Månsagård 222
311 93 Långås
Kontaktperson: Gun Engström
Telefon: 0703-08 62 05
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Familjemedlem: 150 kr
Stödmedlem: 250 kr
 

Bli medlem i Falkenbergs Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: