Göteborgs Fibromyalgiförening

Välkommen till Göteborgs Fibromyalgiförening

 

 

Föreningens mål ar att erbjuda samvaro för personer med fibromyalgi och ge information såväl till de som har fibromyalgi och deras anhöriga samt till samhället.

Har du frågor, kontakta oss på goteborg@fibromyalgi.se
Kontaktuppgifter
Göteborgs Fibromyalgiförening
Dr Westrings gata 7
413 24 Göteborg
Besöksadress
Dr Westrings gata 7
413 24 Göteborg
Kontaktperson: Heléne Olsson
Telefon: 0705-44 69 46
Expeditionstider: onsdag 11-14
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Familjemedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Bli medlem i Göteborgs Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: