Göteborgs Fibromyalgiförening

Välkommen till Göteborgs Fibromyalgiförening

Hej där! Ja just Du!

 

Vi behöver komplettering till styrelsen.

 

 

Vi vänder oss till Dig som är intresserad av att ingå i vår styrelse i våran förening 2019 och vill vara med och hjälpa oss med föreningsarbetet för våra medlemmar.

 

 

GFF är en ideell förening och vi söker just Dig som vill vara med i vårt glada gäng!

 

Vi behöver komplettera vår styrelse med ytterligare styrelsemedlemmar som vill vara med och medverka för våra medlemmar till olika roliga aktiviteter.

 

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss på goteborg@fibromyalgi.se eller ring/sms 0705-44 69 46

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Göteborgs fibromyalgiförening

 

 Hej!

 

Kallelse till extra årsmöte.

Då vi ej har kunnat ta beslut om resultat- och balansräkning och frågan om att ge ansvarsfrihet för styrelsen, måste vi ha till ett extra årsmöte.

 

Välkommen till oss

Torsdag den 18/4 kl 18.00

På dr Westringsgata 7, i lokalen.

Anmälan görs till goteborg@fibromyalgi.se eller ring/sms:a till 0705446946 Vi vill ha eran anmälan senast den 15/4.

Vi bjuder på gofika!

 

Dagordning:

1: Mötets öppnande

2: Val av mötesordförande

3: Val av Sekreterare

4: Val av Justerare

5: Styrelsens ekonomiska redogörelse

6: Revisorernas berättelse

7: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8: Mötet avslutas

 

 

Välkomna

Önskar Styrelsen

 

 

Göteborgs Fibromyalgiförening, GFF, startade 1990.

GFF anordnar olika typer av träffar för sina medlemmar, där även anhöriga är välkomna.


Föreningens mål ar att erbjuda samvaro för personer med fibromyalgi och ge information såväl till de som har fibromyalgi och deras anhöriga samt till samhället.

Har du frågor, kontakta oss på goteborg@fibromyalgi.se
Kontaktuppgifter
Göteborgs Fibromyalgiförening
Dr Westrings gata 7
413 24 Göteborg
Besöksadress
Dr Westrings gata 7
413 24 Göteborg
Kontaktperson: Heléne Olsson
Telefon: 0705-44 69 46
Expeditionstider: onsdag 11-14
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Familjemedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Bli medlem i Göteborgs Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: