Göteborgs Fibromyalgiförening

Välkommen till Göteborgs Fibromyalgiförening

 

 

Föreningens mål ar att erbjuda samvaro för personer med fibromyalgi och ge information såväl till de som har fibromyalgi och deras anhöriga samt till samhället.

Har du frågor, kontakta oss på goteborg@fibromyalgi.se

Vår styrelse

 • Helene Olsson
  Ordförande
 • Curt Berndtsson
  Kassör
 • Kalle Ström
  Sekreterare
 • Carola Sjölund
  Ledamot
Kontaktuppgifter
Göteborgs Fibromyalgiförening
Dr Westrings gata 7
413 24 Göteborg
Besöksadress
Dr Westrings gata 7
413 24 Göteborg
Kontaktperson: Heléne Olsson
Telefon: 0705-446946
Telefontid Mån-Tors 11-14
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Familjemedlem: 150 kr
Stödmedlem: 250 kr

Anslagstavla

VILL DU MEDVERKA I EN STUDIE FÖR UTVECKLA FYSIOTERAPI FÖR DIG MED FIBROMYALGI?

 

 

På vår interdisciplinära smärtklinik SMÄRTHJÄLPEN i Göteborg startar vi inom kort ett forskningsprojekt. Vi ska forska om fri rörelsedans kan vara en behandlingsmetod som kan integreras i den fysioterapeutiska behandlingsarsenalen. För att använda nya metoder inom vården behöver vi bedriva seriös forskning för att vara säkra på att det vi erbjuder Dig som patient en säker och beprövad vård.

Vi är anslutna till Västra Götalandsregionen och kan därför emotta remisser från Din vårdcentral. Du som är kvinna och har fibromyalgi eller misstänker att Du har fibromyalgi får en möjlighet att delta en interdisciplinär behandling av vårt högspecialiserade smärtteam.

Teamet består av Dig, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, sjuksköterska och vårdadministratörer. Varje profession utför en noggrann medicinsk utredning och skräddarsyr ett individuellt omhändertagande där Du som patient som är expert på Dig och ingår i teamet. Dina erfarenheter och Din berättelse blir hörd och är mycket viktig för oss som har ett holistiskt synsätt där vi försöker se hela människan. Du får även möjlighet att ha en app som heter Healo där du får smärtutbildning/hantering samt individuella övningar i filmer som Du kan använda obegränsat.

Du som patient som tackar ja till att delta i studien lottas in i en av två grupper efter avslutad teambehandling. Grupper:

1. Fri rörelsedans ledd av fysioterapeuter. Tidigare kvalitativ forskning på fri rörelsedans visar att patienter med långvarig smärta får kraft och ökad egenmakt i vardagen efter att ha deltagit i 20 veckors dans.

2. Anpassad styrketräning ledd av fysioterapeuter. Tidigare forskning på att anpassad styrketräning visar att kvinnor med fibromyalgi ökar välmående, muskelstyrka och påverkar smärtintensiteten.

Inklusionskriterier: Vuxna kvinnor med diagnosticerad eller misstänkt fibromyalgi remitteras från Vårdcentralen till Smärthjälpen. Du behöver förstå och skriva svenska.

Exklusionskriterier är röda flaggor som cancer, akuta trauman som frakturer (mindre än 6 månader

sedan) samt infektioner. Gula flaggor som pågående rättsliga tvister med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten och vi kommer naturligtvis att anpassa interventionen efter rådande Coronasituation så det blir säkert med anpassade avstånd mellan deltagare och gruppantal godkänt av Folkhälsomyndigheten. Studien kommer att utvärderas med Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS, frågeformulär som redan ingår i den interdisciplinära behandlingen.

Intervjuer med utvalda deltagare som tackar ja enligt metoden kvalitativ innehållsanalys efter avslutad 20 veckors dans kommer också att ske.

 

Frågor: gå in på Smärthjälpens hemsida www.smarthjalpen.se

 

Varmt välkommen!

 

 


 

Andulationsmassage

  Hej

 

Vi startar upp andullation V. 37. För att beställa en tid vill vi ha en anmälan till denna för att vi inte skall åka till lokalen i onödan. Om du behöver avboka, gör du detta senast på morgonen samma dag. Helst kvällen före.

 

Anmälan gör du via mejl på goteborg@fibromyalgi.se

 

Våra tider för Andullation är:

 

Tis: kl. 18.00 - 20.00

Ons: Kl. 13.00 - 15.00

Tors: Kl. 17.00 - 20.00

Fre: Kl. 12.00 - 14,00

 

Gratis prova på 15 min 

 

 

 

Priser 30 minuter:

 

 

Medlem 50 kr. 1 gång och 400 kr för 10 kort

 

Icke medlem  100:-  1 gång och 750- 10 kort


 

Andullationsmassage

 

ökar välbefinnandet och ger avslappning samtidigt som det kan sätta igång många gynnsamma processer både i muskler och inre organ.

Tillsammans befrämjar andullationen cirkulationen av blod och lymfa samt påverkar energin i cellerna. Effekten av andullation upplevs som behaglig värme och avslappning.

 

Vill du veta mera om andullation finns här en länk.

 

https://www.hhpsverige.se/produkter/hur-fungerar-andullation/

 

Höstschema

Hej alla fibromysisar

 

Vi har gjort ett höstschema för träffar.

 

Med start:

 

Torsdag 16 september HÖSTGRILL

Fredag 8 Oktober Fibroköket

Onsdag 20 Oktober Fibroköket

Tisdag 2 November Fibroköket

Torsdag 18 November Fibroköket

Onsdag 8 December Julfest

 

Sen har vi Andullation på

 

Tis: kl. 18.00 - 20.00

Ons: Kl. 13.00 - 15.00

Tors: Kl. 17.00 - 20.00

Fre: Kl. 12.00 - 14.00

 

Vill du andullera så anmäler du dig på via denna mejl.

 

--

Med Vänlig Hälsning

 

Göteborgs Fibromyalgiförening

Dr Westrings gata 7, baksidan

413 24 Göteborg

0705446946

 

goteborg@fibromyalgi.se  

 

Bli medlem i Göteborgs Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: