Hässleholms Fibromyalgiförening

Välkommen till Hässleholms fibromyalgiförening!

Hässleholms Fibromyalgiförening bildades 1997 och hade 96 medlemmar år 2020.


Syftet med föreningen är att sprida information om sjukdomen fibromyalgi, att verka för social gemenskap och att stödja medlemmar i förhållande till myndigheter och sjukvård. Sjukdomen syns inte utanpå, men är oerhört smärtsam inuti. Att leva med kronisk smärta är jobbigt.

På våra träffar försöker vi med den sociala kontakten att stötta varandra vilket är oerhört viktigt.

 

Vi vill synliggöra fibromyalgi och dess problematik.
Förbundet och föreningen arbetar för en förbättring av fibromyalgi och dess behandling inom vården och samhället.
Vi vill samla och sprida information om fibromyalgi och dess behandlingar till våra medlemmar.
Vi kommer att försöka upprätta så god ekonomi som möjligt.

Vi erbjuder våra medlemmar

  • Månadsträffar med olika tema och föreläsare
  • Utflykter
  • Skapande verksamhet i den mån vi kan
  • Öppet hus i samband med skapandet
  • Cirkel i fibromyalgi vid behov
  • Varmbad

 

Har du frågor, kontakta oss på hassleholm@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Hässleholms Fibromyalgiförening
c/o Ingrid Olsson
Hantverksgatan 6
281 48  Hässleholm
Besöksadress
Studieförbundet Vuxenskolan Vallgatan 1
 Hässleholm
Kontaktperson: Margareta Hedlund
Telefon: 0709-56 59 79
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Stödmedlem: 100 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Program våren 2021

 

 

31/5 kl.18. Sommaravslutning med Rundvandring i Hembygdsparken.

 


Årsmöte 10 maj

 

Årsmötet kommer att hållas 10/5 klockan 18:00 via plattformen Zoom ( Digitalt möte )

 

 

Vi behöver nya styrelsemedlemmar, är du intresserad av att sitta med i våran styrelse, kontakta Margareta 0709-565979 eller någon i styrelsen.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen 

 

 

 

Mer info se kalender. 

 

 

Bli medlem i Hässleholms Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: