Hässleholms Fibromyalgiförening

Välkommen till Hässleholms fibromyalgiförening!

Hässleholms Fibromyalgiförening bildades 1997 och hade 2018 105 medlemmar.


Syftet med föreningen är att sprida information om sjukdomen fibromyalgi, att verka för social gemenskap och att stödja medlemmar i förhållande till myndigheter och sjukvård. Sjukdomen syns inte utanpå, men är oerhört smärtsam inuti. Att leva med kronisk smärta är jobbigt.

På våra träffar försöker vi med den sociala kontakten att stötta varandra vilket är oerhört viktigt.

 

Vi vill synliggöra fibromyalgi och dess problematik.
Förbundet och föreningen arbetar för en förbättring av fibromyalgi och dess behandling inom vården och samhället.
Vi vill samla och sprida information om fibromyalgi och dess behandlingar till våra medlemmar.
Vi kommer att försöka upprätta så god ekonomi som möjligt.

Vi erbjuder våra medlemmar

  • Månadsträffar med olika tema och föreläsare
  • Utflykter
  • Skapande verksamhet i den mån vi kan
  • Öppet hus i samband med skapandet
  • Cirkel i fibromyalgi vid behov
  • Varmbad

 

Har du frågor, kontakta oss på hassleholm@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Hässleholms Fibromyalgiförening
c/o Margareta Hedlund
Björkgatan 14
282 62 Bjärnum
Besöksadress
Studieförbundet Vuxenskolan Vallgatan 1
 Hässleholm
Kontaktperson: Margareta Hedlund
Telefon: 0709-56 59 79
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Stödmedlem: 100 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Pizza kväll 9 september

Pizzan är till självkostnadspris.

Föreningen bjuder på kaffe och dricka.

Start klockan 18.10 

 

 

Varmt välkomna 

Utflykt 2 december

Utflykt till Älmhult.

Julbuffé till självkostnadspris.

Föreningen står för bilresa samt bensin.

 

Vi träffas utanför lokalen kl 12.00 för samåkning. 

Hör av er i tid så vi vet hur många bilar vi behöver.

 

Mellan 13.00-16.00 

 

Anmälan till Elisabeth 0735-251280 senast 25 november.  

Skapande träffar

26/8, 16/9, 30/9, 14/10 , 28/10, 11/11

 

 

Tiden för träffarna 13-16 

 

Bli medlem i Hässleholms Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: