Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Välkommen till Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna!

Flertalet av våra medlemmar har diagnosen fibromyalgi, övriga är anhöriga, stödmedlemmar och andra med olika smärtproblem. 

 

Vi är en aktiv förening med 7 studiecirklar i samarbete med SV och vi har två grupper med vattengymnastik i gång/vecka. Totalt är det ca 70 medlemmar/vecka som deltar i verksamheten. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna att deltaga i vår verksamhet. 

 

Under året har vi föreläsningar, medlemsträffar, höst- och vårfest, sommaravslutning och julavslutning med julfest eller resa till någon julmarknad.

 

på internationella fibromyalgidagen är vi alltid på sjukhuset Ryhov, Jönköping, och informerar om Fibromyalgi och om att vår förening finns till för stöd, hjälp och gemenskap. 

Har du frågor, kontakta oss på jonkoping@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna
Gillesgatan 7
554 54 Jönköping
Besöksadress
Gillesgatan 7
554 54 Jönköping
Kontaktperson: Ewa Nyander
Telefon: 036-14 00 27, 073-2272039
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Stödmedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Höst i Jönköping/Huskvarna

 

Vecka 35 startar vi verksamheten igen utifrån gällande regler och rekommendationer från Folkhälsamyndigheten.

 

Det är viktigt att ta eget ansvar för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet.

 

Vattengymnastiken kommer att genomföras med reducerat antal deltagare per gång. Detsamma gäller för cirklarna i vår lokal. 

 

Tisdagsgruppen och målargruppen ligger vilande tills vidare. Flitiga händer har omarbetats till stick-café och fortsätter på onsdagsförmiddagar.

Mer information kan ges av cirkelledarna.

 

Vi ser fram emot att få träffas igen och hoppas att Coronaläget förblir stabilt.

 

Styrelsen 


 

Stick-café

Stick-café fortsätter på onsdagsförmiddagar.

 

Mer information kan ges av cirkelledarna.

 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Land
Medlemstyp: