Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Välkommen till Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna!

Flertalet av våra medlemmar har diagnosen fibromyalgi, övriga är anhöriga, stödmedlemmar och andra med olika smärtproblem. 

 

Vi är en aktiv förening med 7 studiecirklar i samarbete med SV och vi har två grupper med vattengymnastik i gång/vecka. Totalt är det ca 70 medlemmar/vecka som deltar i verksamheten. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna att deltaga i vår verksamhet. 

 

Under året har vi föreläsningar, medlemsträffar, höst- och vårfest, sommaravslutning och julavslutning med julfest eller resa till någon julmarknad.

 

på internationella fibromyalgidagen är vi alltid på sjukhuset Ryhov, Jönköping, och informerar om Fibromyalgi och om att vår förening finns till för stöd, hjälp och gemenskap. 

Har du frågor, kontakta oss på jonkoping@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna
Gillesgatan 7
554 54 Jönköping
Besöksadress
Gillesgatan 7
554 54 Jönköping
Kontaktperson: Ewa Nyander
Telefon: 036-14 00 27, 073-2272039
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Stödmedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

OBS!

Styrelsen har tagit beslutet att inte starta någon verksamhet i vår  såsom cirklar i lokalen och vattengymnastik på Ryhov på grund av covid 19.

 

Detta gäller våren 2021. 

 

Vi hoppas att vi kan ses till hösten igen.

Var rädda om er, håll avstånd och ha en trevlig vår och sommar

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Jönköping/Huskvarna

 

Bassängen

Med anledning av Covid-19 håller bassängen stängt tills vidare.


 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Land
Medlemstyp: