Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Välkommen till Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna!

Flertalet av våra medlemmar har diagnosen fibromyalgi, övriga är anhöriga, stödmedlemmar och andra med olika smärtproblem. 

 

Vi är en aktiv förening med 7 studiecirklar i samarbete med SV och vi har två grupper med vattengymnastik i gång/vecka. Totalt är det ca 70 medlemmar/vecka som deltar i verksamheten. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna att deltaga i vår verksamhet. 

 

Under året har vi föreläsningar, medlemsträffar, höst- och vårfest, sommaravslutning och julavslutning med julfest eller resa till någon julmarknad.

 

på internationella fibromyalgidagen är vi alltid på sjukhuset Ryhov, Jönköping, och informerar om Fibromyalgi och om att vår förening finns till för stöd, hjälp och gemenskap. 

Har du frågor, kontakta oss på jonkoping@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna
Gillesgatan 7
554 54 Jönköping
Besöksadress
Gillesgatan 7
554 54 Jönköping
Kontaktperson: Margareta Andersson
Telefon: 036-14 00 27, 0760-28 73 22
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Stödmedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

OBS!

Styrelsen har tagit beslutet att inte starta någon verksamhet i höst såsom cirklar i lokalen och vattengymnastik på Ryhov på grund av covid 19.

 

Vi hoppas att vi kan ses nästa år igen.

Var rädda om er, håll avstånd och ha en fin höst.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Jönköping/Huskvarna

 

Årsmöte

 

Kallelse/dagordning till digitalt årsmöte

 

 

Möte nr:     2019

Förening:   Jönköping/Huskvarna

Datum:       2020-09-30

Tid:                                    18.00

Plats:                                 Digitalt via Plattformen Zoom

                                           

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från och med den 2020-03-19 hos Fibromyalgiföreningen Föreningslokalen GIllesgatan 7 Jönköping.

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA.

 

På programmet:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar  med hjälp av Fibromyalgiförbundet Ordförande Marie-Louise Olsson.

 

 

Anmälan görs via mail till Fibromyalgiföreningen Jkpg/Hva

Mail: jonkoping@fibromyalgi.se

Sista anmälningsdag är 2020-09-23

 

Du som är anmäld att delta i årsmötet kommer att få en länk via mail.

Du måste ha tillgång till dator, platta eller en smarttelefon, dator är att föredra.

 

Sista anmälningsdag:  2020-09-23

 

 

Motioner lämnas skriftligen till styrelsen senast den: 2020-09-23

 

                  

DAGORDNING

1.     Årsmötets öppnande

2.     Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

3.     Fastställande av dagordning

4.     Val av funktionärer för årsmötet

a.     Ordförande

b.     Sekreterare

c.      Två justerare

d.     Två rösträknare

5.     Styrelsens verksamhetsberättelse

6.     Styrelsens ekonomiska redogörelse

7.     Revisorernas berättelse

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.     Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

10.Propositioner

a.     Budget

b.     Verksamhetsplan

c.      (ev. övriga förslag)

11.Motioner

12.Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

13.Val av styrelse

a.     Ordförande för ett år

b.     Kassör för två år         

c.      Minst en ledamot för två år

14.Val av revisorer

a.     Minst en ordinarie för ett år

b.     Minst en suppleant för ett år

15.Val av ombud till förbundsstämman (OBS endast jämna år)

a.     Två ordinarie Ewa Nyander Virginia Forsberg

b.     Två suppleanter Alice Carlsson Barbro Larsson

16.Övriga val

17.Val av valberedning

18.Minst två stycken valda på ett år varav en sammankallande

19.Årsmötets avslutande

 

 


 

 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Land
Medlemstyp: