Kristinehamns Fibromyalgiförening

Välkommen till Kristinehamns Fibromyalgiförening!

Har du frågor, kontakta oss på kristinehamn@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Kristinehamns Fibromyalgiförening
c/o Susanne Werme
Björkebol 2
681 91 Kristinehamn
Kontaktperson: Kerstin Sarjo
Telefon: 0736-75 85 76
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 225 kr
Familjemedlem: 125 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer
 

Bli medlem i Kristinehamns Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: