Kristianstad Fibromyalgiförening

Välkommen till Kristianstad Fibromyalgiförening!

Hej! 

På grund av sjukdom är föreningen för närvarande inte aktiv.

Vänligen kontakta Linda Rydell för att hjälpa till att komma igång med aktiviteter.

Tillsammans orkar vi lite mer!

Mobil: 0708-42 49 86
E-post: rydell1@icloud.com

 

Har du frågor, kontakta oss på kristianstad@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Kristianstad Fibromyalgiförening
c/o Linda Rydell
Ljungslyckevägen 25
298 34 Tollarp
Kontaktperson: Linda Rydell
Telefon: 0708-42 49 86
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Familjemedlem: 100 kr
Stödmedlem: 200 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Hjälp till att hålla föreningen levande

Hej! 

På grund av sjukdom är föreningen för närvarande inte aktiv.

Vänligen kontakta Linda Rydell för att hjälpa till att komma igång med aktiviteter.

Tillsammans orkar vi lite mer!

Mobil: 0708-42 49 86
E-post: rydell1@icloud.com

 

Bli medlem i Kristianstad Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: