Kristianstad Fibromyalgiförening

Välkommen till Kristianstad Fibromyalgiförening!

Efter ett långt uppehåll i föreningen på grund av sjukdom i styrelsen, har vi äntligen kommit igång med arbetet igen.

 

Se gärna i anslagstavlan vad vi har för aktiviteter i vår. 

 

Varmt välkomna att delta.

 

Har du frågor, kontakta oss på kristianstad@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Kristianstad Fibromyalgiförening
c/o Linda Rydell
Elisesväg 19
298 34 Tollarp
Kontaktperson: Linda Rydell
Telefon: 0708-42 49 86
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Familjemedlem: 100 kr
Stödmedlem: 200 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Bad

Badet startade mån 13/1 klockan 19.00.

Just nu är det för få som badar, och för att vi ska kunna fortsätta den delen av verksamheten måste vi bli fler som badar, i annat fall kommer vi inte kunna behålla vår badtid. Minst 10 badande krävs.

Anmälan görs till Marianne Andersson på 070-377 05 89. SMS och messenger går bra.

Skriv namn, adress, mobil och mail vid anmälan.

Medlemskap i föreningen krävs för att delta.

Bad tiden är måndagar mellan klockan 19–20 i varmvattenbassängen på Tivolibadet.

 

Badavgiften är för närvarande 500 kr per termin. Betalas före start till bankgiro 332-3029. Märk med namn.

Årsmötet INSTÄLLT

På grund av smittspridning skjuter vi upp årsmötet och återkommer så fort vi kan med ny tid.

 

OBS!  MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 200 KR MÅSTE VARA BETALD ANNARS HAR MAN INGEN RÖSTRÄTT.

 

MEDLEMSAVGIFTEN BETALAS IN PÅ BANKGIRO 332-3029.

 

 

Bli medlem i Kristianstad Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: