Malmö Fibromyalgiförening

Välkommen till Malmö Fibromyalgiförening!

I Malmö Fibromyalgiförening har vi medlemsmöten varje månad, ofta med inbjudna föreläsare. Vår lokal ligger på Kalkbrottet i Limhamn där vi också har våra cirklar och medlemsmöten.

 

För närvarande har vi fyra studiecirklar som du kan delta i:

  • Bokcirkel
  • Må bra cirkel
  • Yoga skratt
  • Målarcirkel, ligger vilande just nu

 

Under våren firar vi Fibromyalgidagen tillsammans och varje höst ordnar föreningen en bussresa. Året avslutas med vår populära julfest.

 

Vid behov kan delar av styrelsen finnas där för dig i din kontakt med läkare, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Vi är inga experter, men vi är ett par extra öron!

 

Välkommen till oss, vi finns där för dig!

Har du frågor, kontakta oss på malmo@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Malmö Fibromyalgiförening
c/o Kajsa Dijkstra Ericsson
Repslagaregatan 8A
211 21 Malmö
Besöksadress
Akvamarinen Limhamnsgårdens allé mellan husen 30-34
 
Kontaktpersoner:
Kajsa Dijkstra Ericsson
Liselotte Ivehed
Telefon: 0706-07 14 74
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Ny medlem i aug-dec 150kr för resten av året
Familjemedlem: 150 kr
Boende på samma adress. Ny medlem i aug-dec 75kr för resten av året
Stödmedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Medlemsbrev hösten 2020

Hej

 

 

Här kommer ett medlems brev från styrelsen i MAFF 


Medlemsbrev nr 2 höstenNY.pdf Läs mer

Information till Maff:s medlemmar

Fibromyalgiförbundet - medlemskap

Maff i Malmö är en av 34 lokala föreningar i Sverige. Som medlem är du automatiskt medlem i förbundet. I medlemskapet ingår tidningen FibromyalgiNytt som utges fyra gånger per år. Olycksfallsförsäkring till/under/från aktivitet. Medlemsförmåner nationella och lokala butiker, hotell, produkter samt aktiviteter.

 

Nationell förening

För dig som inte har någon lokal förening i närheten av din hemort finns möjligheten att bli medlem i vår Nationella Fibromyalgiförening. Förbundets mål är att allteftersom kunna starta upp nya föreningar i områden där intresse och tillräckligt många medlemmar finns.

 

Fibromyalgiportalen

På Förbundets hemsida erbjuds ett kostnadsfritt stöd till egenvård för alla med fibromyalgisymtom. Du loggar enkelt in med ditt medlemsnummer (se baksidan på din tidning). http://www.fibromyalgi.se(se

 

Facebook Malmö

Här uppdaterar vi löpande om våra medlemsmöten och annat. Gå in och följ eller lägg in dina egna bilder från din mobil. https://www.facebook.com/fmmalmo/

                                                                                                                                                                     

Vår lokal ligger på…

Limhamnsgårdens allé 32–34 (in på gården). Det lilla svarta huset.

Buss nr 33 från Värnhemstorget, Hyllie station eller från Ön/Limhamn tar dig till Kalkbrottet. Bussen stannar på hållplats Annetorp.

 

SPONSORhuset

Glöm inte handla genom SPONSORhuset då du gynnar föreningen men även dig själv. Gå in på länken https://www.sponsorhuset.se/ där kan du bli medlem och se vilka butiker som gäller.

 

Flyttar du, byter namn, ny email adress så meddela oss antingen genom email eller SMS till Kajsa.

 

Kontaktuppgifter - styrelsen                                          

Kajsa Dijkstra-Ericsson, ordförande       malmo@fibromyalgi.se                   070- 607 14 74

Liselotte Ivehed, kassör                            ivehed@live.se                                  070- 910 50 78          

Åsa Augustsson, ledamot                         asaaugustsson@yahoo.se             073- 988 27 07

Pia Hamberg, ledamot                              pia@hambergs.nu                            070- 966 12 09

Monica Hansson, ledamot                       monica_hansson@hotmail.se       070- 329 65 83

Gabriella Sahlström, ledamot                 tofft007@hotmail.com                    070- 373 70 21

(sekreterare varierar vid varje styrelsemöte)

 

Hur jobbar styrelsen

Vi har sex styrelsemöten per år. Vid två av dessa möten planeras programmet för nästa säsong. Vi söker bidrag från stiftelser, ett exempel är inför vårt jubileum i maj.

 

Inför medlemsmöten ska föredragshållare tas fram. Vi handlar, förbereder, minst två ur styrelsen ska närvara gärna fler. Vi städar lokalen efter oss.

Vartannat år deltar två ledamöter ur styrelsen för att delta på Förbundsstämman i Göteborg. Trevligt tillfälle att lära sig mer och framför allt träffa andra personer från andra lokalföreningar i landet.

 

Bli medlem i Malmö Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: