Mjölby Fibromyalgiförening

Välkommen till Mjölby Fibromyalgiförening!

En föreläsning av Ann-Marie von Essen och Måd Lagerkvist i Mjölby den 26 oktober 2004 var starten för Mjölby Fibromyalgiförening. Den 19 februari 2005 bildades föreningen och  en interimsstyrelse tillsattes.

 

Från den 1 augusti 2006 har vi en egen lokal på Kungsvägen 88 i Mjölby. Sedan 2008 har vi också stickcafé i Mantorp. Vi har en del medlemmar boende i Motala och i februari 2010 startades trivselträffar som återkommer regelbundet.

Vår förening verkar för:

 • att stötta fibromyalgisjuka och förbättra deras situation
 • att synliggöra fibromyalgi och de fibromyalgisjukas problem
 • att genom information förbättra omhändertagandet av fibromyalgisjuka inom sjukvården, försäkringskassan, hos arbetsgivare och inom andra områden
 • att sprida kunskap och stödja forskning om fibromyalgi
 • att genom medlemsträffar, anhörigträffar, föreläsningar, studiecirklar, samtalsgrupper, vattengymnastik, sånggrupp, grillkvällar, utflykter m m göra livet lättare att leva för dem som har fibromyalgi och deras anhöriga
 • att göra fibromyalgi mer erkänd i samhället

Du och dina anhöriga ska alltid känna Er välkomna till vår förening.
Har du frågor, kontakta oss på mjolby@fibromyalgi.se

Vår styrelse

 • Rose-Marie Thorn
  Ordförande
  Telefon: 0730-60 24 52
 • Christina Knutsson
  Vice Ordförande
 • Inga Olsson
  Kassör
 • Susanne Yngwe
  Sekreterare
 • Aina Thor
  Ledamot
 • Anita Källman
  Ledamot
 • Ann-Katrine Setterberg
  Ledamot
 • Marie Johansson
  Ledamot
   
Kontaktuppgifter
Mjölby Fibromyalgiförening
c/o Rose-Marie Thorn
Hargsvägen 19
595 53 Mjölby
Besöksadress
Kungsvägen 88
595 32 Mjölby
Kontaktperson: Rose-Marie Thorn
Telefon: 0730-60 24 52
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Stödmedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Trivselträff

Torsdagen den 31 oktober  klockan 15:00 i lokalen.

 

Fika som vanligt. 

 

Information av Maud Steen, Mjölby kommun om demens/anhörigstöd. 

Fibrotanterna

Teatergrupp för den som tycker om att spela teater och vågar bjuda på sig själv.

Ledare Siw Wiik 

Telefon: 0142-168 65 

Ordfilarna

Vi läser, skriver, diskuterar och tipsar varandra om böcker. 

 

vi träffas en gång i månaden.

Dag och tid efter överenskommelse.

 

Ledare Ros-Marie Thorn

Telefon 0730-602452 

 

Bli medlem i Mjölby Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: