Mjölby Fibromyalgiförening

Välkommen till Mjölby Fibromyalgiförening!

En föreläsning av Ann-Marie von Essen och Måd Lagerkvist i Mjölby den 26 oktober 2004 var starten för Mjölby Fibromyalgiförening. Den 19 februari 2005 bildades föreningen och  en interimsstyrelse tillsattes.

 

Från den 1 augusti 2006 har vi en egen lokal på Kungsvägen 88 i Mjölby. Sedan 2008 har vi också stickcafé i Mantorp. Vi har en del medlemmar boende i Motala och i februari 2010 startades trivselträffar som återkommer regelbundet.

Vår förening verkar för:

  • att stötta fibromyalgisjuka och förbättra deras situation
  • att synliggöra fibromyalgi och de fibromyalgisjukas problem
  • att genom information förbättra omhändertagandet av fibromyalgisjuka inom sjukvården, försäkringskassan, hos arbetsgivare och inom andra områden
  • att sprida kunskap och stödja forskning om fibromyalgi
  • att genom medlemsträffar, anhörigträffar, föreläsningar, studiecirklar, samtalsgrupper, vattengymnastik, sånggrupp, grillkvällar, utflykter m m göra livet lättare att leva för dem som har fibromyalgi och deras anhöriga
  • att göra fibromyalgi mer erkänd i samhället

Du och dina anhöriga ska alltid känna Er välkomna till vår förening.
Har du frågor, kontakta oss på mjolby@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Mjölby Fibromyalgiförening
c/o Rose-Marie Thorn
Hargsvägen 19
595 53 Mjölby
Besöksadress
Högliden 5D
595 40 Mjölby
Kontaktperson: Rose-Marie Thorn
Telefon: 0730-60 24 52
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Stödmedlem: 150 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Fibrotanterna

 

Teatergrupp för den som tycker om att spela teater och vågar bjuda på sig själv.

Ledare Siw Wiik 

Telefon: 0142-168 65 


Läs mer
 

Bli medlem i Mjölby Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: