Ovansiljans Fibromyalgiförening

Välkommen till Ovansiljans Fibromyalgiförening!

Liten förening med stor geografisk spridning av medlemmar i Västra Dalarna och Gävleborgs län.
Har du frågor, kontakta oss på mora@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Ovansiljans Fibromyalgiförening
c/o Anneli Star Andersson
Gesundavägen 42
792 90 Sollerön
Kontaktpersoner:
Ingmarie Lagerqvist, 070-221 24 66
Ingela Ossmyr, 070-732 93 32
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 220 kr
Familjemedlem: 100 kr
Stödmedlem: 100 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer
 

Bli medlem i Ovansiljans Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: