Fibromyalgiföreningen i Norrköping

Välkommen till Fibromyalgiföreningen i Norrköping, FiN!

Att leva med fibromyalgi innebär inte att man behöver sluta leva. Att öka förståelse skapar en grund till en tryggare vardag. Att leva med mer eller mindre ständig värk, trötthet, ömhet och många fler symtom är en vardag för många. Fibromyalgi syns inte utanpå, vilket kan göra det svårt för andra att inse vilket funktionshinder det kan vara. Ibland kan det vara svårt att acceptera det själv. Detta är någonting FiN vill arbeta för att förändra.
Med information, aktiviteter och stöd till dig som har fibromyalgi, eller som lever med någon som har det vill vi verka för att både privatpersoner, myndigheter och instanser som kommer i kontakt med dig/oss ska uppmärksamma  allvaret i vår rätt till ett så bra liv som möjligt.

FiN är till för just Dig!

Det behövs inga sjukintyg eller diagnoser för att vara med i FiN. Föreningen är öppen för alla.

 

Som medlem i FiN erbjuder vi

 • studiecirklar
 • föreläsningar
 • förbundstidningen FibromyalgiNytt 4 ggr/år
 • fikaträffar
 • tematräffar
 • gemenskap
 • vattengymnastik
 • medlemsbrev 10 ggr/år
 • soppluncher
 • bingo
 • någon som lyssnar till vad du har att säga
 • matlagning/bakning
 • utflykter
 • familjeaktiviteter

De som kan och vill möts vi varje år upp på fibromyalgidagen 12/5, för att tillsammans med vänner och FiN göra någonting gemensamt. Som stödmedlem är du välkommen till fikaträffarna som är varje vecka, med undantag för lite sommar-/vinterlov. 

Har du frågor, kontakta oss på norrkoping@fibromyalgi.se

Vår styrelse

 • Ingela Karlbom
  Ordförande
  Telefon: 0764-07 01 88
 • Ewa Sjögren
  Ledamot
 • Gunilla Persson
  Ledamot
 • Ingrid Andersson
  Ledamot
 • Marita Olofsson
  Ledamot
 • Monica Johansson
  Ledamot
Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen i Norrköping
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Besöksadress
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Kontaktperson: Ingela Karlbom
Telefon: 0764-07 01 88
För kontakt med föreningen ringer du i första hand 0707-69 13 33 på onsdagar mellan kl. 10.00-16.00. Övrig tid får du gärna lämna ett meddelande så hör vi av oss när vi kan.
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
(ungdom t o m 23 år 150 kr)
Familjemedlem: 400 kr
(mantalsskrivna på samma adress)
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Funktionsrätt Norrköping

 

Funktionsrätt Norrköping är en paraplyorganisation som idag har 21 funktionshindersföreningar under sig, bl a Fibromyalgiföreningen i Norrköping.

 

Grundläggande värderingar för funktionshindersföreningarna är samarbete. Tillsammans arbetar vi utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt. Vårt mål är ett samhälle för alla, präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där alla är välkomna att efter egen förmåga delta i samhällsbyggandet, där människors behov respekteras och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en resurs.

 

info@funktionsrattnorrkoping.se

 

Vi sponsras av RÅ (Wellnox)

 

Som medlem i Fibromyalgi Norrköping erbjuds du handla till rabatterade priser när du hämtar hos oss.

 

För mer information, maila:  norrkoping@fibromyalgi.se

 

 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen i Norrköping

Land
Medlemstyp: