Roslagens fibromyalgiförening!

Föreningen har tyvärr fått lägga ner.

Vi hänvisar till närliggande föreningar eller den Nationella Fibromyalgiföreningen.

 

Intresserad av att starta upp föreningen igen kontakta Förbundet. 

 

Vid frågor kontakt Fibromyalgiförbundet 031-414411 eller info@fibromyalgi.se 

Har du frågor, kontakta oss på
Kontaktuppgifter
Telefon:
E-post:
Medlemsavgifter
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Bli medlem i

Land
Medlemstyp: