Roslagens Fibromyalgiförening

Välkommen till Roslagens fibromyalgiförening!

Som medlem i vår förening får ni möjlighet till bad i varmvattenbassäng i Norrtälje, cirkelverksamhet inom föreningen, föreläsningar kostnadsfritt eller till subventionerat pris anordnade av föreningen samt utflykter och aktiviteter till subventionerat pris.
Har du frågor, kontakta oss på norrtalje@fibromyalgi.se
Kontaktuppgifter
Roslagens Fibromyalgiförening
c/o Yvonne Åsbom
Lennart Torstenssons väg 2C
761 43 Norrtälje
Kontaktperson: Yvonne Åsbom
Telefon: 0730-52 99 72
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 230 kr
Familjemedlem: 330 kr
(gemensam medlemsavgift för makar/sammanboende)
Stödmedlem: 230 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Bli medlem i Roslagens Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: