Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

Välkomment till Fibromyalgiföreningen i Skellefteå!

Vår förening består av ca 200 medlemmar.

 

Vi har en assistent på 50% och en engagerad styrelse som arbetar för medlemmarnas bästa. Vi har återkommande aktiviteter som vattengymnastik, promenadgrupp, bingo, minst två medlemsträffar per termin och föreläsningar som tillför kunskap och glädje. Vi lyssnar på medlemmarnas idéer och önskemål.

 

 

Har du frågor, kontakta oss på skelleftea@fibromyalgi.se
Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen i Skellefteå
Storgatan 50
931 30 Skellefteå
Besöksadress
Storgatan 50
931 30 Skellefteå
Kontaktperson: Ingrid Johansson
Telefon: 0910-560 57
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Familjemedlem: 200 kr
Stödmedlem: 200 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

Land
Medlemstyp: