Stockholms Fibromyalgiförening

Välkommen till StoFF, Stockholms Fibromyalgiförening

Vi är en vän/patientförening som syftar till att ge stöd, råd och information till fibromyalgisjuka och anhöriga samt sprida kunskap om sjukdomen till bla sjukvården och beslutsfattare. Att ge en möjlighet till samvaro tillsammans med likasinnade för att under en stund glömma sina besvär.

 

"Bla att försöka underlätta vardagen för våra medlemmar, dels genom aktiviteter, dels genom samvaro och gemenskap. Informera om möjligheter att söka hjälp i samhället och inom vården."

 

StoFF är en förening för oss med fibromyalgi. I vår förening möts vi som har gemensamma problem, man är inte längre ensam om sin sjukdom. Man får information, hjälp och stöd i StoFF.

Även familjemedlemmar, andra närstående och alla som vill stödja föreningens arbete och solidarisera sig med föreningens målsättning är välkomna som medlemmar.

Vi erbjuder:

  1. Friskvård
  2. Aktiviteter som picknick, museibesök m m, d.v.s diverse aktiviteter
  3. Medlemsmöten med trivsam samvaro, information och diskussioner
  4. Studiecirklar
  5. Trivsam samvaro
  6. Gemenskap och stöd
Har du frågor, kontakta oss på stockholm@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Stockholms Fibromyalgiförening
Ullvidevägen 41D
162 44 Vällingby
Besöksadress
Valhallavägen 148 (Östermalms Föreningråd)
 Stockholm
Kontaktperson:
Ordförande Helena Nurminen
Telefon: 0721-674507
Lämna ett meddelande så ringer vi upp.
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 250 kr
Stödmedlem: 250 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

StoFF ÅRSMÖTE

StoFF:s Årsmöte 2021 kommer ske digitalt, via ZOOM, p.g.a. den rådande Corona-pandemin.
 
Torsdagen den 18:e mars 2021, kl. 15.00 - 16.00. Sista anmälningsdag är: torsdag den 11:e mars
 
Anmälan gör du på vår mail: stockholm@fibromyalgi.se eller på vår kontakt-telefon 0721-67 45 07
 
Du kan ringa när som helst. Om Du inte får svar direkt, så kan du prata in ett meddelande eller skicka ett SMS.
 
Årsmöteshandlingar kommer att skickas till dig, som anmält att du vill delta, i god tid innan årsmötet. V.g. meddela oss i så fall om det räcker med att du får dessa handlingar via mail eller om du vill ha dem på papper, hemskickade.
 
Motioner måste vara Styrelsen tillhanda senast torsdagen den 18:e februari 2021, under adress: StoFF, c/o Helena Nurminen, Ullvidevägen 41 D, 162 44 Vällingby. 
 
Har Du några frågor om ledamöternas mandattider e.dyl. så kontakta StoFF:s Valberedning, information enligt nedan: Jag, Kim Sandberg, är Stockholms fibromyalgiförenings valberedning.
 
Mitt uppdrag är att väcka intresse och engagemang hos våra medlemmar så att fler vill vara aktiva i föreningen som funktionärer eller styrelseledamöter. Vi är en ideell förening som arbetar för medlemmarna och för att skapa förståelse för sjukdomen Fibromyalgi.
 
Har du frågor till valberedningen eller vill nominera någon medlem till uppdrag i styrelsen, så hör av dig: Kim Sandberg 070-752 59 21 eller kimxxsandberg@hotmail.com
 
Välkommen till det digitala årsmötet 2021!
 
Styrelsen för Stockholms Fibromyalgiförening (StoFF)


Information Årsmöte 2021, till Anslagstavlan.pdf Läs mer

Erbjudande från Mindfulnesscenter

Under de senaste månaderna har nyheterna om pandemin, spridningen av smitta, ekonomiska svårigheter samt stor osäkerhet om framtiden bidragit till stress, oro/ångest och sorg för många.

Utmaningar får oss att växa mest.

 

När vi människor ser tillbaka på våra liv är det vanligtvis de svåraste utmaningarna som gav oss nya perspektiv eller fick oss att växa mest. Naturligtvis, mitt i en kris kanske det inte känns så.

Men det finns steg du kan ta för att klara dig under svåra tider med hjälp av olika tekniker inom mindfulness och området positiv psykologi.

 

Odla det positiva – och öppna upp för det negativa Så kallad ”positiv psykologi” handlar inte om att förneka svåra känslor. Det handlar om att öppna för vad som händer här och nu och kultivera och njuta av det som är gott i livet.

 

Du har nu möjlighet att välja något- eller flera med 50% rabatt! Per månad blir kostnaden 25 kr och på årsbas 168 kr.

 

Läs mer när du loggat in under förmåner, där finner du också den kod du ska använda.

 Läs mer

StoFF har fått nedanstående Information från Region Stockholm, där de ber oss att hjälpa dem att sprida denna information om Covid-19 till våra medlemmar:

 Covid-19: Budskap från Smittskydd Stockholm

▪ Allvarligt läge i hela Stockholms län

▪ Träffa få

▪ Undvik trängsel

▪ Viktigt att stanna hemma

▪ Viktigt att testa sig om man har symtom!

– Gratis att testa sig, kan bokas via 1177 och appen ”Alltid öppet”

▪ Krävs personnummer och bank-id! – Också möjligt att testa sig på vårdcentralen

 

Vaccination

▪ Vaccin kommer att komma snart, troligen i januari

▪ Viktigt att vaccinera sig ▪ Det kommer att finnas en tydlig ordning för vilka som kommer att få vaccinet först

▪ Äldre, medicinska riskgrupper och personal inom sjukvård/omsorg kommer att vara högt prioriterade

 

Telefonnummer för frågor om coronavirus på flera språk.

I Region Stockholm kan du få allmänna råd om Corona och Covid-19 på 12 olika språk. Det finns också möjlighet att få sjukvårdsrådgivning på olika språk.

 

Telefonlinjen för aktuella frågor om Corona eller Covid-19 är öppen vardagar kl. 09.00 – 15.00. Ring telefonnummer 08-123 680 00.

 

Om du ringer på en tid då linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande så ringer de upp dig så snart de kan.

 

Mer information på www.1177.se

 


Läs mer

GONG

En StoFF-medlem har kontaktat oss i styrelsen och informerat om något som heter GONG!
 
Hon säger att detta har hjälpt henne slappna av och önskar därför att flera ska få tillfälle att uppleva fördelarna med denna typ av terapi.
 
Vi lägger nu ut lite information om detta här, så får du själv bilda dig en uppfattning om ifall detta kan vara något för just dig.
 
Vi i StoFF:s styrelse har ingen närmare kännedom om detta.
 
Läs vidare under "läs mer" 

 

Bli medlem i Stockholms Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: