Fibromyalgiföreningen i Uppland

Välkommen till Fibromyalgiföreningen i Uppland!

Uppsala Fibromyalgiförening bildades 2007. Vid årsmötet 2013 beslutade vi om en namnändring till Fibromyalgiföreningen i Uppland.


Vi vill arbeta för att alla med fibromyalgi ska få en bättre livssituation genom bland annat studiecirklar, föredrag och medlemsmöten där vi kan dela erfarenheter. Vi ordnar rabatterade besök på Uppsala Stadsteater och en annan aktivitet och mötesplats är våra två pass vattengymnastik i varm bassäng på Fyrishov.

 

Föreningen arbetar också med att vi med fibromyalgi skall få ökad förståelse i samhället, genom information till anhöriga, allmänheten och myndigheter. I föreningen träffar du andra med samma problem. Kom med i vår gemenskap!

 

Du är inte ensam - vi är många!

Har du frågor, kontakta oss på uppsala@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen i Uppland
c/o Björck
Moga onsåker 82
740 10 Almunge
Kontaktperson: Anne-Christine Elsborg
Telefon: 018-71 09 21
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Familjemedlem: 100
Stödmedlem: 200 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Kallelse till årsmöte den 17/3 2021

Årsmötet kommer att äga rum digitalt via zoom och möjlighet finns även att delta via telefon.

 

Anmäl dig till vår mejl uppsala@fibromyalgi.se eller ring

Marie Björck på 0736–153005.

 

Alla handlingar som hör till årsmötet finns att få via mejl eller kan skickas per post om så önskas.

 

Då du anmält dig kommer du att få vidare instruktioner om det tekniska.

 

 

Varmt välkomna att delta!

Styrelsen

 


BADET


 BADET

För tillfället är vår vattengymnastik inställd, men vi hoppas komma igång senare i vår. Vi meddelar alla badare så snart det blir någon förändring.

 

 

Bussutflykt INSTÄLLD!

 

BUSS-UTFLYKTEN BLIR INTE AV UNDET HÖSTEN HELLER UNDER RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER MEN VI GÖR ETT NYTT FÖRSÖK TILL VÅREN 2021 OCH HOPPAS LÄGET ÄR BÄTTRE DÅ.


 Vi hoppas kunna genomföra denna till våren.

Utegymnastik

Vår vattengymnastikledare Ann erbjuder möjlighet att delta i gymnastikpass utomhus i vackra Hågaby.

 

Om du är intresserad av att delta så ring henne på 0739-40 14 27 

 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen i Uppland

Land
Medlemstyp: