Fibromyalgiföreningen i Uppland

Välkommen till Fibromyalgiföreningen i Uppland!

Uppsala Fibromyalgiförening bildades 2007. Vid årsmötet 2013 beslutade vi om en namnändring till Fibromyalgiföreningen i Uppland.


Vi vill arbeta för att alla med fibromyalgi ska få en bättre livssituation genom bland annat studiecirklar, föredrag och medlemsmöten där vi kan dela erfarenheter. Vi ordnar rabatterade besök på Uppsala Stadsteater och en annan aktivitet och mötesplats är våra två pass vattengymnastik i varm bassäng på Fyrishov.

 

Föreningen arbetar också med att vi med fibromyalgi skall få ökad förståelse i samhället, genom information till anhöriga, allmänheten och myndigheter. I föreningen träffar du andra med samma problem. Kom med i vår gemenskap!

 

Du är inte ensam - vi är många!

Har du frågor, kontakta oss på uppsala@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fibromyalgiföreningen i Uppland
c/o Björck
Moga onsåker 82
740 10 Almunge
Kontaktperson: Anne-Christine Elsborg
Telefon: 018-71 09 21
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 200 kr
Stödmedlem: 200 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer

Anslagstavla

Aktiviteter Våren 2020

Vi startar vårens aktiviteter med vår badverksamhet, måndagen den 20/1 respektive onsdagen den 22/1.

 

Medlemsmöte måndagen den 24/2 klockan 15:30

Kommer Susanne Andersson att prata om massage som passar för oss med fibromyalgi.

 

Nästa medlemsmöte blir dem 29/4 klockan 16:30.

 

Badtider 2020 Måndagar

Tid: måndagar 14.00 - 15.00

Vecka 4-21 

uppehåll v. 08, 11 och 13/4


Kostnad: Badavgift vt-20= 1700:- 

Detta inkluderar lön för ledare, hyra av bassäng och 15 inträden på  Fyrishov, klippkort . Sedan tillkommer självklart 200 i medlemsavgift.

 

Summa 1900:- 

 

Vill du vara med så betala avgiften senast den 4/1-20 

Om du behöver dela upp betalningen eller har frågor ring Birgitta Lång på 0704-157608 eller 018-352515

 

Bankgiro 391-1641

Mottagare : Fibromyalgiföreningen  i Uppland 

Badkortet kommer att delas ut vid det första badtillfället.

 

Kom senast 30 minuter innan , de som delar ut korten skall också bada. 

 

Om du inte kommer att utnyttja din plats , var snäll och meddela oss snarast. 

 

Ledare blir Ann Skyttle Gunnefur 

Badtider 2020 Onsdagar

Tid: onsdagar 15.00–16.00
Vecka 4-20 ( 22/1-13-5 )
Uppehåll: v.8,16
 

Kostnad: Badavgift vt-20= 1700:- 

Detta inkluderar lön för ledare, hyra av bassäng och 15 inträden på  Fyrishov, klippkort . Sedan tillkommer självklart 200 i medlemsavgift.

 

Summa 1900:- 

 

Vill du vara med så betala avgiften senast den 4/1-20 

Om du behöver dela upp betalningen eller har frågor ring Birgitta Lång på 0704-157608 eller 018-352515

 

Bankgiro 391-1641

Mottagare : Fibromyalgiföreningen  i Uppland 

Badkortet kommer att delas ut vid det första badtillfället.

 

Kom senast 30 minuter innan , de som delar ut korten skall också bada. 

 

Om du inte kommer att utnyttja din plats , var snäll och meddela oss snarast. 

 

Ledare blir Ann Skyttle Gunnefur 

 

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen i Uppland

Land
Medlemstyp: