Fyrbodals Fibromyalgiförening

Välkommen till Fyrbodals Fibromyalgiförening!

Fyrbodals Fibromyalgiförening bildades som Vänersborg-Trollhättans Fibromyalgiförening den 9 april 2008. Verksamhetsområdet omfattar Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla med kringliggande kommuner. I dag har föreningen ungefär 105 medlemmar från cirka 15 kommuner.


Föreningens huvudsakliga verksamhet är inriktad på:

  • att fibromyalgiker skall få en bättre livssituation
  • att informera sjukvård, försäkringskassa och allmänhet om fibromyalgi
  • att hjälpa, råda och stödja medlemmarna. 

Föreningen erbjuder medlemmarna:

  • Medlemsmöten med information om fibromyalgi och diskussioner
  • Intressanta föredrag av kompetenta föredragshållare
  • Studiecirklar om fibromyalgi och om andra ämnen
  • Promenader
  • Trivselträffar
  • Gemenskap
Har du frågor, kontakta oss på fyrbodal@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Fyrbodals Fibromyalgiförening
Fagerskog 269
Vassbottengatan 16
462 97 Frändefors
Besöksadress
Vassbottengatan 16
462 38 Vänersborg
Kontaktperson: Kjell Odalgård
Telefon: 0708-404619
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 220 kr
Familjemedlem: 370 kr
familj på minst 3 personer
Stödmedlem: 320 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer
 

Bli medlem i Fyrbodals Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: