Värnamo Fibromyalgiförening

Välkommen till Värnamo Fibromyalgiförening

Värnamo Fibromyalgiförening är en stödförening för personer med fibromyalgi och deras anhöriga. Tillsammans jobbar vi för att informera om sjukdomen och hur den påverkar vardagen samt hur man kan finna möjligheter att må bra och fungera genom att dela med oss av egen kunskap och erfarenhet.

 

Föreningen vill också sprida information om hur det är att leva med fibromyalgi till olika instanser i samhället så att den drabbade kan få ett bättre bemötande både inom vård och arbetsvärld.

Har du frågor, kontakta oss på varnamo@fibromyalgi.se

Vår styrelse

Kontaktuppgifter
Värnamo Fibromyalgiförening
c/o Monica Lööf
Hovslagaregatan 39
331 76 Rydaholm
Kontaktperson: Monica Lööf
Telefon: 0703-39 06 65
0703-39 06 65
Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 220 kr
Familjemedlem: 350 kr
Vid inbetalning, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer
 

Bli medlem i Värnamo Fibromyalgiförening

Land
Medlemstyp: