Svenskt Smärtforum i Malmö

Fibromyalgiförbundet deltar som utställare

Svenskt smärtforum arrangeras i samarbete med Smärtrehabilitering i Lund, VO Neurokirurgi och Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus. Årets huvudtema är ”Den komplexa smärtan: från akut till långvarig och genom livet” 

 

Tillbaka