Smärtdagen i Stockholm

En högaktuell dag de senaste rönen om smärta sett från nya behandlingsmetoder, ny forskning, nya strategier och förebyggande arbete.

 

2019-09-20

 

Tillbaka