Nordisk träff

I år hålls den Nordiska Träffen i Göteborg. Det är representanter får de nordiska ländernas förbund som träffas. I år kommer för första gången Finland att representeras från det nybildade Fibromyalgiförbundet där. 

 

Tillbaka