Workshop

Representanter för föreningarna kommer under eftermiddagen att jobba med frågor angående medlemskapet.