Förbundsstämma

Du som medlem har rätt att närvara på förbundsstämman med yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Anmälan krävs

 

2020-04-18

 

Tillbaka