Styrelsemöte

Förbundsstyrelsen sammanträder via digitala plattformen Zoom