Effektiva metoder för återgång i arbete studeras

Vilka åtgärder fungerar bäst för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik ska komma tillbaka i arbete? Det vill regeringen ta reda på och ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att förbereda att under 2018 utlysa medel för forskning på området.

Läs mer

 

2017-11-10

 

Tillbaka