Enkät

Rebecka Hasselroth skriver sitt examensarbete och önskar hjälp med att fylla i en enkät om hur personer med fibromyalgi upplever bemötandet inom vården.

Hej,

 

Jag heter Rebecka Hasselroth och går termin 6 på sjuksköterskeprogrammet på Röda Korset Högskola. Jag ska skriva mitt examensarbete i omvårdnad 15 hp inom ramen för utbildningen. Och har valt preliminär titel om hur personer med fibromyalgi upplever bemötandet inom vården.

 

För att undersöka detta vill jag dela en enkät med frågor som tar ca 10 min att besvara. Frågorna kommer vara baserade på bemötande inom vården. Inga namn eller personuppgifter kommer samlas in och du är som person helt anonym dels för mig som författare men då också i resultaten som kommer skrivas ihop samt presenteras på gruppnivå. 

 

Deltagande är helt frivilligt och skulle man ångra sig är det bara att stänga ner enkäten och då avbryta sitt deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att på något sätt påverka dig.   

 

Enkäten berör dig med fibromyalgidiagnos som är mellan 18–65 år gammal. Enkäten är kopplat till ett surveymonkey konto och länken kopplar er direkt till enkäten som sedan skickar svaren automatiskt om ni slutför enkäten. Endast 100 svar kan tas emot så skulle inte länken fungera kan det vara att maxantal har svarat. Länken kommer vara öppen till 4/2. Med hänsyn till detta svara endast en gång per person.

 

Denna enkät kommer spridas via två olika forum. Dessa är fibromyalgiförbundet samt via en fibromyalgigrupp på Facebook. Skulle du som person få upp denna enkät på dessa forum välj en och svara endast på den.

 

Kontaktuppgifter:

Rebecka Hasselroth rebecka.hasselroth.rkh@gmail.com

Catarina Nahlén Bose catarina.nahlen.bose@rkh.se

Carina Faag carina.faag@rkh.se

 

Röda Korsets Högskola

Box 55 676

102 15 Stockholm

Tel. 08-587 51 600

 

ENKÄTEN https://sv.surveymonkey.com/r/68JNLCB  

 

2019-01-29

 

Tillbaka