Delta i en studie?

Långvarig smärta är en vanlig sjukdom i samhället idag. På fakulteten för Hälsa och Livsvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Växjö bedrivs forskning om olika smärttillstånd, både behandlingsforskning och forskning som undersöker hur vi påverkas av smärta.

Som patient med smärta från rörelseapparaten (muskler, skelett, leder) är din medverkan i forskningsprojekt viktig för att vi ska få mer kunskap om hur vi påverkas av smärta och därmed hur man i framtiden kan behandla olika smärttillstånd. Tidigare studier har visat att smärta påverkar vår förmåga att tänka kring olika situationer och att lösa vissa uppgifter. 

 

Vi söker personer som har smärta från rörelseapparaten till deltagande i en studie som ska undersöka hur smärta påverkar hur vi tänker runt olika företeelser i vardagen.

 

Vid ett eventuellt deltagande kommer du att få fylla i ett formulär, antingen på plats på Linnéuniversitetet, eller skickas formuläret hem till dig och du kan sedan returnera det via ett portofritt kuvert.

 

Kan du tänka dig att delta i studien och/eller vill ha mer information om vad ett deltagande innebär är du välkommen att höra av dig till Helena Gunnarsson, lektor vid institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

 

Telefon: 070-76 72 02

E-mail: helena.gunnarsson@lnu.se

 

2019-04-01

 

Tillbaka