Psykologisk flexibilitet och livskvalité

En studie av relationen mellan psykologisk flexibilitet och livskvalité bland individer med fibromyalgi

Under våren inleddes ett samarbete mellan Uppsala universitet och Fibromyalgiportalen. Som ett första steg genomfördes en enkätstudie där 106 kvinnor med fibromyalgi svarade på frågor rörande upplevelsen av kronisk smärta, upplevelsen av hur kronisk smärta påverkar vardagen samt en rad psykologiska dimensioner. Resultaten var överlag i linje med tidigare studier av individer med kronisk smärta. Upplevd funktionsnivå var bara delvis relaterad till upplevd smärtintensitet. 

 

Tillbaka