Stort tack

Gåvor till förmån för forskning om fibromyalgi. Forskningsstiftelsen vill framföra ett stort tack till alla gåvor små som stora som kommit in.

Forskningsstiftelsen tar emot minnesgåvor, vi skickar alltid ett fint kort till efterlevande med de minnesord som givaren angett. 

  

 

 

 

2019-10-25

 

Tillbaka