Förbundsstämma 12 september 2020

Förbundsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom den 12 september.

Föreningarna i Fibromyalgiförbundet kan anmäla två representanter till stämman. De från föreningarna som redan är anmälda ligger kvar hos oss. Förändring i redan anmälda görs till info@fibromyalgi.se 

Mer information kommer till föreningarna.  

 

Du som är medlem och har intresse av att delta på stämmodagen gör din anmälan till info@fibromyalgi.se

 

Alla medlemmar i Fibromyalgiförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

 

Tillbaka