Delta i forskningsstudie om fysiska symtom

Ett forskningsprojekt initierat av psykologistudenter vid Lunds Universitet behöver din hjälp.

Den här studien undersöker hur kroppsliga symtom, såsom smärta och annat obehag, hänger ihop med och påverkas av svåra livshändelser och förhållningssätt till känslor. Studien är konstruerad som ett onlineformulär och tar ca. 10-15 minuter att genomföra. Alla som är 18 år eller över kan delta i studien! 

 

Allt deltagande är helt anonymt och det samlas inte in några personuppgifter. Allt deltagande kan avbrytas när som helst utan att orsak behöver anges. Även om studien berör vissa känsliga områden bedömer vi att den inte ger upphov till något större obehag. Om du har ett allmänt behov av stöd för psykisk ohälsa kan du vända dig till din vårdcentral. Svaren kommer endast att analyseras på gruppnivå och etikprövningsmyndigheten har avgett ett rådgivande yttrande. Ingen ersättning erbjuds för deltagande i studien. Även om vi inte förväntar oss några negativa effekter av deltagandet i studien, omfattas deltagande i studien av försäkringsskydd genom Kammarkollegiet.

 

Studien genomförs av studenter vid Lunds Universitet. Ansvarig forskare är docent och leg. psykolog Per Johnsson och vi som arbetar med studien är psykologstudenter och heter Johannes Jönsson och Jakob Nilsson.

    

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:

 

Johannes Jönsson 

nat12jjo@student.lu.se 

0723686341 


Jakob Nilsson 

kem15jni@student.lu.se 

0767906430

 

Tillbaka