KLOCKSLAG FÖR AKTIVITET PÅVERKAR SÖMNEN

Amerikanska forskare har undersökt om det spelar roll för sömnen när på dygnet en person med fibromyalgi är mer aktiv

I studien har 160 personer med fibromyalgi under två veckor burit en aktigraf

som registrerar till exempel fysisk aktivitet och kroppsposition,

vilket ger en bild av dygnsrytm och sömnmönster

Därtill förde deltagarna dagbok över sin smärta. Forskarna

såg att högre aktivitet mellan klockslagen 12-15 och 15-18

var kopplat till flera sämre värden kring nattsömn, särskilt

hos personer som beskrev höga smärtnivåer. Att vara aktiv

18-21 var inte förenat med sämre värden kring sömn.

 

källa: Journal of Sleep research / ReumatikerVärlden

 

Tillbaka