Terapi med grönt ljus förbättrar fibromyalgisymtom

Fibromyalgi-patienter som genomgått en terapi med grönt ljus hade signifikanta förbättringar av sin smärta, sömn och livskvalitet visar en ny pilotstudie

Fibromyalgi-patienter som genomgått en terapi med grönt ljus hade signifikanta förbättringar av sin smärta, sömn och livskvalitet visar en ny pilotstudie som publicerats i tidskriften Pain Medicine.
Den lilla kliniska studien som gjorts av forskare vid University of Arizona är den första som undersöker fördelarna med grönt ljus vid behandling av fibromyalgi-symtom. Tidigare studier har gjort på grönt ljus har varit som en behandling för migrän. Ljuset antas ha en lugnande effekt på hjärnan ochminska belastningen på ögonen. 
Tjugo vuxna patienter med fibromyalgi deltog i studien. Patienterna utsattes för ljus från gröna ljusdioder (GLED) mellan 1–2 timmar om dagen i 10 veckor. Under tiden skulle patienterna undvika alla andra ljuskällor, inklusive datorer, smartphones och TV. De uppmuntrades att delta i aktiviteter som läsning eller lyssna på musik ochäven att undvika sömn utöver nattvilan.
De som deltog i studien rapporterade en signifikant minskning av smärtans intensitet, frekvens och varaktighet 
Förutom detta rapporterade patienterna ett bättre humör, sömn och förbättringar i arbete, träning och andra aktiviteter. Elva patienter hade minskat sin användning av smärtstillande mediciner under tiden. ”GLED kan vara en säker och prisvärd metod för att hantera fibromyalgi. Vi observerade inga biverkningar. Säkerhet och effekt kombinerat med enkelheten gör att denna metod borde utforskas vidare” Metoden studerades först på migränpatienter de kom då fram till att blått ljus (som sänds ut av TV och dataskärmar) kan utlösa migrän, medan ett smalt spektrum av grönt ljus vid låg intensitet däremot kan minska av attackernas  intensiteten.
”Grönt ljus har en lugnande effekt eftersom det minskar elektrisk aktivitet i hjärnan”,  enligt en forskare ”Det är den enda ljusfärgen som är förknippad med positiva känslor och minskar ångest. ○

Källa: Fibromyalgia News TodayPat Anson / Science Direct, Pain News 
 
Läs mer här:  
 

 

Tillbaka