RISK FÖR OPIOIDMISSBRUK HOS FIBROMYALGIPATIENTER

Fibromyalgipatienter löper en ökad risk att drabbas av opioidmissbruk visar en brittisk studie.

 Den stora opiodkrisen i USA har lett till oro över liknande problem med överförskrivning av opiodläkemedel i Storbritannien. Opioider är ett samlingsnamn för läkemedel och droger som verkar på opioidreceptorer för att uppnå morfin-liknande verkan. 
Fibromyalgipatienter i Storbritannien är 1,8 gånger mer troliga att bli beroende av opioid-baserade läkemedel än populationen i stort enligt en analys av nära två miljoner personer. På det hela taget ökade förskrivningen av dessa läkemedel i landet, och 14,6% av de som börjar använda dem blir läkemedelsberoende. Detta visar en studie som Publicerats i PLOS Medicine. Forskarna efterfrågar försiktighet vid förskrivning av högre doser av opiodläkemedel och att ha behandlaren bör ha uppsikt över patienter med en ökad risk för långtidsanvändning. ○ 

Källa: Fibromyalgia News Today
 
Läs mer här: 
 

 

Tillbaka