Deltagare sökes till studier om fibromyalgi och smärta

Du som vill kan anmäla ditt intresse för att delta i två nya studier. Den första är en studie vid Karolinska institutet om KBT och fibromyalgi. Den andra är en studie vid Uppsala om uppevelser vid smärtproblematik.

Studie 1: KBT OCH FIBROMYALGI

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har tidigare visat sig vara effektivt mot fibromyalgi. Du som lider av fibromyalgi är välkommen att delta i en studie där två sorters KBT-behandlingar ska jämföras. Karolinska Institutet har precis öppnat rekryteringen för sin nya storskaliga RCT där de ska jämföra sin behandling (exponeringsbaserad KBT) mot traditionell KBT, som är den psykologiska behandlingsform som har mest stöd i tidigare forskning. 

 

Bägge behandlingarna är 10 veckor långa och sker helt via internet. Deltagarna kan bo var som helst i Sverige och deltagandet är gratis. Det behövs 260 deltagare i denna studie.

 

Om du är intresserad kan du läsa mer om studien och hur man anmäler sig här:  

 

https://nyheter.ki.se/besvaras-du-av-fibromyalgi

 

 

STUDIE 2:

 UPPLEVELSER VID LÅNGVARIG SMÄRTA

Att uppleva långvarig smärta innebär för många människor ett stort lidande. Dessutom är det inte ovanligt med upplevelse av stigmatisering hos personer med smärtproblematikMänniskor med smärtbesvär har olika sätt att hantera besvären och många har svårt att finna en meningsfull vardag. En forskargrupp vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, vill undersöka huruvida hanterandet av smärttillståndet och upplevelsen av stigma kan skilja sig åt mellan olika typer av långvariga smärttillstånd. En ökad förståelse för upplevelserna av stigma hos personer med långvarig smärta, kan hjälpa att bygga upp bättre stöd och psykologiska behandlingar för smärtproblematik. Projektet syftar också till att testa formulär som har översatts från engelska till svenska så att dessa kan användas i den reguljära vården och forskning i Sverige. Ansvarig forskare är Monica Buhrman, fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Övriga medverkande forskare är Lance McCracken, professor, Felicia Sundström, doktorand och psykolog, samt Amani Lavefjord, doktorand och leg psykolog. Den som vill läsa mer och anmäla sig till studien, kan följa denna

 länk: 

https://survey.uu.se/surveys/?s=34NLM7A7WN 

 

 

Tillbaka