Samarbeten

Nordisk Träff

Nordisk träff är ett möte varje år mellan Sveriges, Danmarks och Norges fibromyalgiförbund med syfte att byta erfarenheter. Träffen finansieras av Nordens välfärdscenter som arbetar med att främja kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och att skapa mötesplatser mellan relevanta aktörer i de nordiska länderna.