Samarbeten

Fibromyalgiförbundet samarbetar med följande organisationer

 
 

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE

Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Organisationen har 46 medlemsorganisationer med drygt 400 000 medlemmar.


 
 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsoragnisation och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


 

NORGES FIBROMYALGI FORBUND

Norges fibromyalgiförbund är vår systerorganisation i Norge. Förbundet bildades 1985 och har cirka 7000 medlemmar i 50 lokalföreningar i 17 landsting. 


 

FIBROMYALGI & SMERTEFORENINGEN

Fibromyalgi & Smerteforeningen är vår danska systerorganisation.