Fibromyalgiportalen

Rubrik

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som orsakar stort lidande för de drabbade och anhöriga. Behandling går idag ut på symtomlindring och hantering av besvär men vården varierar stort i landet. Fibromyalgiportalen erbjuder ett kostnadsfritt stöd till egenvård för alla med fibromyalgisymtom.

Syfte

Utvecklingen av portalen har finansierats av Allmänna Arvsfonden med syftet att vara ett stöd för symtombemästring och livsstilsförbättringar för personer drabbade av fibromyalgi.

Innehåll

Portalen är en interaktiv plattform som innehåller information, digitala verktyg och praktiska tips inom områden som sömn, stress, fysisk aktivitet och kost.

Hälsocoach

Du har här tillgång till en hälsocoach med kunskap om fibromyalgi. Coachkontakten är kostnadsfri.

Medlemskap

Du har tillgång till vissa delar av portalen utan att registrera dig men för att kunna chatta, använda verktyg och prata med coach behöver du bli medlem. Att registrera sig är gratis och du väljer själv nivå av medlemskap.
 

Kontakta oss
Om du har några frågor:
info@fibromyalgiportalen.se
Sagt om
"Detta är fantastiskt och borde nästan vara obligatoriskt för alla drabbade! Vilken hjälp det skulle vara att få gå på smärtrehab hemifrån!"

Medlem på Fibromyalgiportalen