Man med Fibromyalgi

Kan jag som man få diagnosen fibromyalgi?

Ja visst kan du det, även barn drabbas. Du som man kan ha svårare än kvinnor att acceptera sjukdomen då den länge varit stämplad som en kvinnosjukdom. Du kan även ha svårare att få diagnosen av samma orsak. Det vi tror orsakar att män och kvinnor har olika förutsättningar att få diagnosen är sättet vi söker sjukvården på. Kvinnor kanske vid samma besök tar hela symtombilden medans män söker för ett eller ett par symtom. Sjukdomen är den samma antingen man är man eller kvinna. 
Acceptans...
är ett första steg, gå gärna en ACT kurs

Försök att se möjligheter i stället för problem!

Första tiden

Att få sin diagnos kan kännas lättande, men att ha en sjukdom som man måste leva med resten av sitt liv blir för många en chock. Det är vanligt är att man blir nedstämd och upplever sjukdomen som en extra belastning under en tid.  Eller så är det en lättnad, jag har en kronisksk sjukdom men jag dör inte av den. Det är viktigt att informera din arbetsgivare och dina arbetskamrater om din situation och hur du mår. 

För att klara av den nya livssituationen krävs det en hel del svar på bland annat
  • hur ska jag göra för att gå vidare?
  • kan jag jobba kvar i mitt yrke?
  • måste jag skola om mig? 
  • hur ska "jag" lära mig leva med fibromyalgi? 
Även för män kan det vara viktigt att erbjudas yrkesrehabiliterande insatser efter en bedömning av arbetsförmåga och upprättande av en individuell rehabiliteringsplan. Få hjälp med att se över rutiner och din arbetsplats – vad kan man göra där? Ta hjälp av en arbetsterapeut. Du har rätt att få arbetshjälpmedel. Kan du inte arbeta kvar på din plats har du rätt till omplacering om det finns möjlighet till detta.

Det nya livet är något som man måste lära sig att leva med, hitta det som är bra för just dig, fokusera på det du kan göra inte det som du eventuellt inte kan göra. 
Det är även viktigt att fokusera på att, acceptera och lära sig att leva med sjukdomen och komma till insikt om att ”livet går vidare…” Hur livet går vidare är individuellt, så även hur du lär dig leva med fibromyalgi, det är olika för alla. Det är även för män viktigt att träffa andra i samma situation, få prata med någon som gått igenom samma sak, se att det går att få ett bra liv ändå. 

Fortsätta leva

För vissa leder en diagnos till att man känner sig mer stressad vilket oftast gör att situationen blir ännu svårare.  Det gör det ännu viktigare att försöka att vårda den egna hälsan.

För att gå vidare med sitt liv och de ”begränsningar” som sjukdomen eventuellt kan ge, kan det vara bra att se över vilka resurser man har idag. Välj att fokusera på möjligheter inte på begränsningarna.

Det är viktigt att ta den tid man behöver för att vårda sin hälsa och lära känna sig själv på nytt men det är också viktigt att omgivningen finns med i förändringsprocessen då även de måste ges en möjlighet att göra en ”omstart”. Förändringsprocessen är ständig men man måste stanna upp med jämna mellanrum och känna efter vart man befinner sig i livet.
Förändringsprocess i tre steg

  • Analys: hur du önskar att leva ditt liv.
  • Förändring: lära dig att leva med din sjukdom på bästa sätt.
  • Utvärdering: Hur blev det? Fundera igenom och analysera.
Var flexibel
Försök att ta tillvara och utnyttja de smärtfria dagarna, även om ni egentligen har gjort upp andra planer då!
Lär dig om fibromyalgi
Att leva med långvarig smärta ställer stora krav på omställning och ändrat beteende. Hur väl du lyckas beror så väl på din personlighet som dina familje och sociala omständigheter.

Det beror också på eventuella andra sjukdomar, fysisk form och hur förstående din omgivning är. Stöd och förståelse från hälso- och sjukvård är mycket viktigt. De flesta hittar så småningom ett sätt som gör att balansen mellan aktivitet och vila fungerar. Du behöver alltid tänka på att hitta balans mellan: överaktivitet överdriven inaktivitet