Förbundet

Vilka är vi?

Fibromyalgiförbundet är idag en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av ett 30-tal  föreningar runt om i landet. Förbundet bildades 1998 i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. Arbetet sker både på lokal, nationell och internationell nivå och infattar bl. a. deltagande på läkarkongresser och utställningar för att samla och sprida färsk kunskap.

Vi arbetar med

Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet och det anser vi behöver förändras. Vi jobbar med att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Det gör vi genom att:

  • informera sjukvård, försäkringskassa, arbetsgivare etc. för att skapa större förståelse för sjukdomen
  • påverka politiska beslut som har betydelse för fibromyalgiker
  • genom utökad forskning om fibromyalgi få fram effektivare behandlingsformer
  • påverka så att vissa alternativa behandlingar ska ingå i högkostnadsskyddet
  • hjälpa och stödja medlemmar
  • alla fibromyalgiker ska få en bättre livskvalitet
  • hjälpa våra medlemmar att lära sig att leva med sin fibromyalgi
Verksamhetsberättelser
2017 2016
Objektiv förmedlare
Sveriges Fibromyalgiförbund är en objektiv förmedlare av internationella nyheter och artiklar om fibromyalgi.

Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.