Förbundet

Vilka är vi?

Fibromyalgiförbundet är idag en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av ett 30-tal  föreningar runt om i landet. Förbundet bildades 1998 i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. Arbetet sker både på lokal, nationell och internationell nivå och infattar bl. a. deltagande på läkarkongresser och utställningar för att samla och sprida färsk kunskap.

Vi arbetar med

Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet och det anser vi behöver förändras. Vi jobbar med att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Det gör vi genom att:

  • Vi jobbar med omvärldsbevakning för att kunna förmedla det som händer inom området till våra medlemmar
  • informera sjukvård och försäkringskassa, arbetsgivare för att öka medvetenheten om fibromyalgi
  • påverka politiska beslut genom samarbete med Funktionsrätt Sverige
  • hjälpa och stödja medlemmar 
  • tilhandahålla kunskapsstöd i form av skriftlig information och digitala hjälpmedel
  • genom utökad forskning om fibromyalgi få fram orsaken till sjukdomen och därmed effektivare behandlingsformer
Verksamhetsberättelser
2017 2016
Objektiv förmedlare
Fibromyalgiförbundet är en objektiv förmedlare av internationella nyheter och artiklar om fibromyalgi.

Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.