Förbundets styrelse

Marie-Louise Olsson
Ordförande
Telefon: 0708-66 11 30
Skicka e-post till Marie-Louise
Birgitta Gustafsson
Vice Ordförande
Telefon: 0708-84 56 37
Skicka e-post till Birgitta
Kajsa Dijkstra Eriksson
Kassör
Telefon: 0706-07 14 74
Skicka e-post till Kajsa
Liselotte Ivehed
Sekreterare
Telefon: 0709-10 50 78
Skicka e-post till Liselotte
Marie Björck
Ledamot
Telefon: 0736-15 30 05
Skicka e-post till Marie