Valberedning

Annethe Andersson

Skicka e-post till Annethe
Tommy Andersson

Skicka e-post till Tommy
Ingela Karlbom

Telefon: 0764-07 01 88
Skicka e-post till Ingela
Vårt arbete
Valberedningen består av minst tre ledamöter och dess syfte är att se till att det finns valbara kandidater till förbundsstyrelsen på förbundsstämman.

De kontaktar regelbundet föreningsstyrelserna för att se om det finns intresserade kandidater som de kan intervjua, men enskild medlem kan också kontakta dom direkt för att meddela sitt intresse.
Kontakta valberedningen