Stiftelse


Fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Diagnosen fibromyalgi är numera allmänt accepterad i hela världen, men sjukdomens orsak är ännu okänd och i dagsläget finns inget botemedel. Detta gör forskning till en nyckelfaktor för att lösa sjukdomens gåta. Stiftelsens syfte är att ge bidrag till vetenskaplig forskning om fibromyalgi.

Du som vill ge ett bidrag till forskningen kan göra det här.
Du som vill forska och behöver bidrag kan ansöka här.

 
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse är innehavare av 90-konton. Detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengarna verkligen går till rätt ändamål och att endast en mindre del går till kostnader för insamling och administration.
 
 

Medlemskap i Giva Sverige

Fibromyalgiförbundet är medlem i Giva Sverige vilket innebär att man åtar sig att följa Giva Sveriges kvalitetskod. Man förbinder sig att följa Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Rapporterna är ett viktigt verktyg för er som organisation och höjer er trovärdighet gentemot nya och befintliga givare. Medlemskapet innebär även att ni får ta del av icke-tvingande aktiviteter som kompetensutveckling, nätverksaktiviteter samt deltagande i referens- och arbetsgrupper för utveckling av Giva Sveriges policy- och påverkansarbete.
Effektrapport
2017 2018